Corona maatregelen NBB 14-10-20

Nieuw protocol NBB

Geen competitie tot en met het weekend van 7/8 november 2020
De rijksoverheid heeft afgelopen dinsdagavond bekend gemaakt dat ter bestrijding van het snelgroeiende aantal coronabesmettingen ingrijpende maatregelen moeten worden genomen. Deze gaan vanavond (14 oktober) om 22.00 uur in. Voor de sport betekent dit concreet dat er de komende 4 weken niet in competitieverband mag worden gespeeld. Alleen jeugd tot 18 jaar mag onderling blijven trainen en spelen bij de eigen vereniging. Over 2 weken zal worden beoordeeld of na deze periode van 4 weken nog verdere maatregelen genomen dienen te worden.
NOC*NSF werkt op dit moment het protocol ‘Verantwoord Sporten’ bij, waarna we ook de nieuwe versie van het Coronaprotocol Basketbalcompetities op onze site plaatsen. De actuele versies zijn altijd hier te vinden:
https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/

Alle wedstrijden in deze periode zullen op een fictieve wedstrijddatum aan het einde van de betreffende competitie worden gezet, zodat de verenigingen, wanneer weer mogelijk, deze in onderling overleg kunnen inplannen. Mochten wedstrijden, die vanwege corona niet gespeeld zijn, niet opnieuw ingepland kunnen worden, dan zullen deze als niet gepland worden beschouwd zonder verdere consequenties!
We begrijpen dat dit alles voor de verenigingen, beoefenaars en volgers van het basketball zeer ingrijpend is. Maar we realiseren ons ook dat deze maatregelen nodig zijn. We roepen iedereen dan ook op de maatregelen op te volgen, zodat we met zijn allen het basketball zo snel mogelijk weer kunnen hervatten.
Opleidingen
In de geest van de afgekondigde maatregelen zullen alle opleidingen die namens de NBB worden georganiseerd worden opgeschort. Dit is mede ingegeven door het standpunt dat het NOC*NSF hieromtrent heeft ingenomen. We verzoeken alle verenigingen die zelf een opleiding hebben gepland, deze beslissing te volgen. De komende weken gaan we vanuit de NBB bekijken of en zo ja hoe het mogelijk zal zijn om de theorielessen via een digitale weg alsnog aan te bieden.

Update coronaprotocol
Naar aanleiding van aangescherpte maatregelen zetten we de belangrijke wijzigingen uit het NOC*NSF protocol nog even onder elkaar:

-officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitzondering hierin zijn de Nationale Selectie sporters;
-kinderen en jeugd kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen club/vereniging;
-sportkampen worden gezien als sportactiviteiten en kunnen plaatsvinden, mits er wordt toegezien op het naleven regels begeleiders en ouders;
-toeschouwers zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten;
-sportactiviteiten vanaf 18 jaar zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;
-voor binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte;
-trainer/begeleider telt binnen mee bij het totale aantal van 30 personen;
-voor teamsporten (binnen en buiten) geldt dat er gesport mag worden in groepen van maximaal 4 personen. Zorg dat herkenbaar is welke sporter bij welk groepje hoort. Hou ook tijdens sportbeoefening onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en de verschillende groepen;
-zorg dat de groepen van 4 sporters zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en er zo min mogelijk gewisseld wordt tussen de groepen. Zo wordt de kans op besmetting verkleind;
-wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal 30 personen. En voor sporters vanaf 18 jaar de 1,5 meter en groepjes van maximaal 4 personen;
-kinderen en jeugd die qua leeftijd vallen onder juniorencompetitie zijn uitgezonderd van groepjes van 4 en maximaal 30 personen

NBB Protocol

Tafel en fluitschema 2020-2021

Tafel en fluitschema 2020-2021

Het schema voor de eerste helft van het seizoen 2020-2021 is beschikbaar

Kijk goed naar wanneer je moet spelen (bestand gehele wedstrijdprogramma) – of via de app – , tafelen of fluiten ( bestand thuiswedstrijden, wordt nog aangevuld.). Ruil zonodig tijdig als je niet kunt.

Zorg er tevens voor dat je ruim op tijd aanwezig bent voor de wedstrijd. Minimaal 15 tot 20 minuten.

Tafel en fluitschema 2019-2020Spelregelboekje

Statiegeldactie Plus supermarkt

Doneer uw statiegeld aan de lokale Basketbalvereniging

Een actieve en enthousiaste vereniging. Komend seizoen wanneer de sporthal weer opengaat wil onze jeugd er weer volop tegenaan en dan graag met goed materiaal, om te beginnen met nieuwe ballen.

Nieuwe (jeugd) leden zijn natuurlijk van harte welkom! Kijk hiervoor op deze site. 

Kunt U onze jeugdleden aan een beetje meer spelplezier  helpen?

Alvast bedankt, Team Olstars

Opruim actie IJssel

Opruimt actie IJssel 26 oktober

Vandaag 26-10-19 heeft Olstars meegedaan aan de opruimactie langs de IJssel. In eerste instantie waren we niet ingeloot. De volleyball vereniging had echter te weinig vrijwilligers en heeft de hulp van Olstars gevraagd. De opkomst van de Olstars leden was zeer groot. We zijn begonnen langs de IJssel, maar al snel is de jacht op afval uitgebreid richting de dijk, waar de meeste afval was te vinden.

Tegen half 12 waren de meesten weer terug met volle zakken.  Een zeer geslaagde morgen dus. Iedereen bedankt voor de inzet. 

Foto’s zijn te vinden op de site.

Naar de foto's